Δημοσθένης Παπαμεθοδίου

Ιατρός-Νευρολόγος
Msc στην κλασσική ομοιοπαθητική

  • Συμμέτοχη με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια
  • Συμμετοχή με εισηγήσεις ή διαλέξεις σε συμπόσια, συνέδρια, στρογγυλά τραπέζια.
  • Συμμετοχή σε επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα ιατρικά περιοδικά.

Τιμητικοί Τίτλοι

  • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής από το 2001 και της Liga Medicorum Homeopathica Internationalis.
  • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας..
  • Ταμίας της ΕΕΟΙ (2001-2003) και Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε.Ο.Ι. (από το 2003).
  • Εξωτερικός συνεργάτης-διδάσκων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια ελληνικά και διεθνή με εργασίες και ανακοινώσεις.