Αναφορά σε Δήμους, ή Ν.Π.Δ.Δ. είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου, είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, Η Ν.Π.Δ.Δ. ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.
ΔΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ RAPID TEST ….
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΕΤΟΥΜΕ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΑΠ ΤΟ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ, Η ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΗΣΟΥΝ ΜΕ ΔΗΘΕΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

ΔΙΟΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
____________________________________________________________________________

ΠΡΟΣ……………………………………

ΑΝΑΦΟΡΑ

Δια της παρούσης αναφοράς μου προς Υμάς, θέτω υπ’ όψιν σας τα εξής, ήτοι :

Κατόπιν προφορικής σας ενημέρωσης προς το πρόσωπό μου, ότι προϋπόθεση δια να εκτελέσω τα καθήκοντά μου προς τον Δήμο Χολαργού, είναι το να προβώ σε έλεγχο αυτοδιαγνωστικού τεστ δια την ανίχνευση του ιού SARS COVID 19 σας δηλώνω τα κάτωθι, ήτοι :

Επειδή, δυνάμει του Ν.3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας)

1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.

Επειδή, δυνάμει της Σύμβασης του ΟΒΙΕΔΟ, η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με τον Ν. 2619/1998 (ΦΕΚ Α’ 132) και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, δηλ. η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτής προβλέπεται ότι:

«Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του».

Επιπροσθέτως, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η διάταξη του άρθρου 12 § 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) όπου ορίζεται ότι:

«Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενούς.

2. 2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενούς είναι οι ακόλουθες:

α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.

γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη.

δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της».

Επειδή, από την παράθεση των παραπάνω νομικών διατάξεων προκύπτει ότι η αρχή της ελεύθερης συναίνεσης του ασθενούς ανάγεται σε κομβικό και καθοριστικό σημείο για την διενέργεια κάθε ιατρικής πράξης, επομένως και του τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού SARS–CoV-2.

Επειδή, επιπλέον, εκ των ως άνω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι η συναίνεση που χορηγείται για να είναι έγκυρη, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε εξωτερική πίεση, απειλή ή ψυχικό εξαναγκασμό.

Επειδή, δυνάμει του άρθρου 111&1 του Ν.3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ….. «Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως: α. Πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία»

Επειδή, συμφώνως προς το άρθρο 338 του Ν.4512/2018, « όποιος Νόμος είναι αντίθετος προς τον Κ.Ι.Δ. (ΚΩΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ),Ν.3418/2005 είναι ΑΚΥΡΟΣ!».

Επειδή, άλλωστε δυνάμει του άρθρου 25&1,3 Ν.3528/2007 περί της νομιμότητος των υπηρεσιακών ενεργειών, «Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.»
«Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή»

Επειδή, συμφώνως με το άρθρο 120&2 « O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων»

Επειδή, από κανένα άρθρο της συμβάσεως εργασίας που έχω υπογράψει με την Υπηρεσία Σας δεν προκύπτει ότι προϋπόθεση δια να εκτελέσω τα καθήκοντά μου είναι η προηγούμενη διενέργεια οιασδήποτε ιατρικής πράξης με την οποία ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ.

Κατ’αποτέλεσμα των ως άνω

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

ΝΑ ΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΣ

Α. Δυνάμει ποιου άρθρου του Συντάγματος και των Διεθνών Συνθηκών που έχουν καταστεί εσωτερικό δίκαιο της χώρας προκύπτει νόμιμο δικαίωμά Σας, να μην μου επιτρέψετε να εκτελέσω ευόρκως και επιμελώς τα καθήκοντά μου, χωρίς να σας προσκομίσω το αποτέλεσμα του τεστ αυτοδιάγνωσης του ιού SARS COVID-19 .

Β. Δυνάμει ποιου άρθρου του Συντάγματος και των Διεθνών Συνθηκών, που έχουν καταστεί εσωτερικό δίκαιο της χώρας προκύπτει δική μου υποχρέωση, που να θέτει ως προϋπόθεση εκτελέσεως της εργασίας μου, το να προβώ σε μια ιατρική πράξη, με την οποία μάλιστα δεν συναινώ .

ΑΛΛΩΣ ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να μου επιτρέψετε να ασκήσω ακωλύτως τα εργασιακά μου καθήκοντα, όπως άλλωστε έπραττα έως σήμερα .

Επιφυλάσσομαι δε δια την άσκηση κάθε δικαιώματός μου στα πλαίσια προστασίας της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς μου, ως και του δικαιώματός μου στην εργασία.

ΑΘΗΝΑ, 26-04-2021
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΤΙΜΗΣ

Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ

4 σκέψεις σχετικά με το “Αναφορά σε Δήμους, ή Ν.Π.Δ.Δ. είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου, είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι”

  1. ΚΑΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ, ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ, ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΕΓΩ ΕΧΩ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΥΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΝ ΘΑ ΣΟΥ ΚΌΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ *ΕΡΓΑΝΗ* ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. ΟΠΟΤΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;

  2. Για στρατιωτικούς κάνει αυτή η αναφορά ή χρειάζεται διαφορετική; Γνωρίζετε κάποιον δικηγόρο στην Θεσσαλονίκη που μπορεί να αναλάβει; Ευχαριστώ και καλή Ανάσταση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *