Χαιρετισμός προς την Κ. Φ. Παζαρτζή, Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ


Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε

της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε.

Δια της παρούσης επιστολής μας, η Ένωσή μας με την επωνυμία «Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής» χαιρετίζει με ανακούφιση και ελπίδα την ομόφωνη εκλογή σας εκ των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Ο.Η.Ε. στην θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Εξελέγητε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μια εποχή που δοκιμάζει τόσο τα καθεστώτα του πλανήτη, ως προς την επιμονή τους στην διατήρηση των Δημοκρατικών Αρχών και στις Πρόνοιες του Κράτους Δικαίου, αλλά ομοίως δοκιμάζει και τις αντοχές των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού σε πολλές περιπτώσεις η «πανδημική κρίση» κατέστη η αφορμή να εισχωρήσουν οι κυβερνήσεις στον ίδιο τον πυρήνα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών με το πρόσχημα του κορωνοϊού.

Η πρόσφατη δήλωση του Προέδρου Γκουτιέρεζ, ο οποίος έκανε λόγο για το ότι «προβάλλοντας την πανδημία ως πρόσχημα, οι αρχές ορισμένων χωρών έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έχουν υιοθετήσει έκτακτες ρυθμίσεις για την καταστολή της διαφωνίας, για την παραβίαση των πλέον θεμελιωδών ελευθεριών, για την φίμωση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και την παρεμπόδιση του έργου των μη κυβερνητικών οργανώσεων» είναι χαρακτηριστική της εξαιρετικά κομβικής συγκυρίας αναφορικά με το έργο στο οποίο πρέπει να ανταποκριθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και εσείς προσωπικά.

Παρότι ο Πρόεδρος Γκουτιέρεζ δεν κατονόμασε τα συγκεκριμένα καθεστώτα, είναι προφανές ότι και η Ελλάδα μας, η χώρα «του Φωτός και του Πολιτισμού», δυστυχώς συμπεριλαμβάνεται σε αυτά, και απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η θλιβερή διάκριση της χώρας μας ως τρίτης στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών με τα πιο αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά και χαρακτηρισμός μας επίσης εκ του περιοδικού Economist ως «ελαττωματική δημοκρατία» στον κατάλογο των χωρών όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δοκιμάζονται βάναυσα.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα έχουμε παραβίαση του Συντάγματος με επακόλουθο και την παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από 6-5-2010, δια του Ν.3845/6-5-2010, οπόταν δια Σφετερισμού Εξουσίας (Σ. 120 παρ. 3) καταλύθηκε με πραξικόπημα η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και μετατράπηκε de facto σε δικτατορία, και στη συνέχεια δια της ψήφισης του Ν.4336/14-8-2014 ΦΕΚ.94Α (παράγραφος Γ-σελ. 1014) η κατοχή στην Ελλάδα επιβλήθηκε και de jure.

Οι Έλληνες πολίτες έκτοτε μαστίζονται από μια πρωτοφανή απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους και του επιπέδου διαβίωσής τους, εξαιτίας των παρανόμων και αντισυνταγματικών μνημονίων και των εφαρμοστικών των μνημονίων νόμων, κάτι που άλλωστε έχει διαπιστωθεί τουλάχιστον δύο φορές εκ του Οργανισμού σας, από τις ισάριθμες εκθέσεις των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που έχουν διενεργηθεί αναφορικά με την Ελλάδα και το επίπεδο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην χώρα μας. (Βλ. α/ Έκθεση του Πρώτου Πραγματογνώμονα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Cephas Lumina απο 4-5-2014-, β/Συνοπτική Περίληψη της Έκθεσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με την υποβάθμιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το κόστος της λιτότητας στην Ελλάδα από 18-12-2014 και γ/.- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την διερευνητική Έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (Εκτ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΔΝΤ), όσον αφορά τις Χώρες της Ζώνης του Ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής (2013/2277(ΙΝΙ).

Εντέλει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη, νοσούν σοβαρά, ενώ οι άνθρωποι πλήττονται παγκοσμίως από μιαν ασθένεια που οι βλάβες τις οποίες αναμένεται να αφήσει στην ανθρωπότητα θα είναι ανήκεστες, ακόμη και μετά την υποχώρηση της παγκόσμιας «υγειονομικής κρίσης», αφού παράλληλα με την «υγειονομική κρίση» δοκιμάζονται και οι αντοχές των θεσμών και των Διεθνών Συνθηκών αναφορικά με τα Δικαιώματα των Ανθρώπων και τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κράτους Δικαίου.

Επειδή, η αναγνώριση της σύμφυτης αξιοπρέπειας καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο·

Επειδή, η παραγνώριση και η περιφρόνηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, κι επειδή η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν την ελευθερία του λόγου και της πίστης, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου·

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου ώστε το άτομο να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης·

Φρονούμε ότι με την ανάληψη των καθηκόντων σας θα μεριμνήσετε ούτως ώστε να σταματήσει άμεσα η καταπάτηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με στόχο να μην ολισθήσουν οι λαοί της οικουμένης εκ νέου στην άβυσσο της βίας, της κρατικής καταστολής και των βασανιστηρίων κατά του ανθρώπου, απ’ όποιον κι αν προέρχονται.

Ελπίζουμε, ότι η ελληνική καταγωγή σας, οι εξαιρετικές σπουδές σας στο Δίκαιο, η μέχρι τώρα θητεία σας στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου, θα αποτελέσουν το εφαλτήριο σας προκειμένου να προφυλάξετε αποφασιστικά και αποτελεσματικά τις αρχές και τις αξίες του Ο.Η.Ε., αλλά και προκειμένου δια των πράξεων και των πρωτοβουλιών σας να σταματήσει η παραχάραξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου κι αν αυτή διαπιστώνεται, από όποιον κι αν συντελείται.

Η Ένωσή μας με τον τίτλο «Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής», προσηλωμένη στις αρχές και τις αξίες του Ανθρώπου, δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός σας σε κάθε προσπάθειά σας σύμφωνη με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Αθήνα, 19/03/2021

 

Μια σκέψη στο “Χαιρετισμός προς την Κ. Φ. Παζαρτζή, Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ”

  1. Θα ηθελα να μαθω αν μετα την επιστολη αυτη,η Επιτροπη Ανθρωπινων Δικαιωματων του ΟΗΕ,προεβη σε καποια ενεργεια που να καταδικαζει την Ελλαδα για λογους καταπατησης των Ανθρωπινων Δικαιωματων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.