ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΣΕΕ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΗΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ

ΠΡΟΣ

την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα

Κύριοι,

Σε συνέχεια της οικονομικής εξαθλίωσης των εργαζομένων, που συντελείται από τον Μάη του 2010 με όλα τα δεινά που προέκυψαν από την επιβολή της πολιτικής των μνημονίων και που είναι σε όλους γνωστά, ήρθε και η «πανδημία του COVID-19» για να σαρώσει ότι απέμεινε όχι μόνον από την οικονομική ζωή, αλλά κι από τα ανθρώπινα δικαιώματα συνολικά.

Όσον αφορά το βαθμό επικινδυνότητας του κορωνοϊού, από ιατρικής πλευράς έχουν εκφραστεί κορυφαίοι επιστήμονες του διεθνούς ιατρικού χώρου, όπως Bhakdti, Montagnier, Wodarg, Ιωαννίδης, Tarro, Hofman, και πολλοί άλλοι με την επιστημονική άποψη των οποίων συμφωνεί η Ένωσή μας και για τον λόγο αυτόν παραπέμπουμε σε αυτούς.

Όπως πρόσφατα κατήγγειλε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Antonio Gutierres, το ιατρικό πρόβλημα «χρησιμοποιήθηκε από πολλές κυβερνήσεις για να περισταλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Τα ανθρώπινα εκείνα δικαιώματα που και εσείς επικαλείστε και προασπίζετε στο Άρθρο 3 του Καταστατικού σας σημειώνοντας χαρακτηριστικά τον «σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Χωρίς σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια ο πλανήτης θα οδηγηθεί εκ νέου σε καθεστώτα απολυταρχίας. Αυτά λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι που βρίσκονται υπό διωγμό παντού στον κόσμο, γιατί αυτός είναι και ο στόχος: δεν θέλουν ανθρώπους αλλά αντικείμενα προς εκμετάλλευση από τους κατά περίπτωση κυρίαρχους.

Έτσι λοιπόν στη συγκυρία αυτή, ως ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, γινόμαστε αποδέκτες καταγγελιών για άσκηση βίας και εκβιασμών προς εργαζομένους κλάδων της εργασίας που βρίσκονται υπό την δική σας εργασιακή προστασία, όπως ξενοδοχείων, εστίασης, κλπ. είτε ότι θα απολυθούν, εάν ήδη εργάζονται, είτε ότι δεν θα προσληφθούν για εργασία εάν δεν αποδεχτούν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους ή ακόμη και τον τακτικό έλεγχό τους μέσω τεστ για τον κορωνοϊό.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν να τους δώσετε oδηγίες ως πρoς τα δικαιώματά τους που απορρέουν όχι μόνον από το Σύνταγμα και τους εσωτερικούς νόμους οι οποίοι συνάδουν με το Σύνταγμα, αλλά και με το Διεθνές Δίκαιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκινώντας από την Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και συνεχίζοντας με διεθνείς συμβάσεις, όπως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ-1950), την Οικουμενική Διακήρυξη για την Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της UNESCO/1950, την Διεθνή Σύμβαση για την Βιοηθική OVIEDO/1998 και σωρεία άλλων διεθνών συμβάσεων, που άλλωστε έχουν ΚΑΙ υπερνομοθετική ισχύ, καθώς και του Ελληνικού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Κ.Ι.Δ.), ν.3418/2005, άρθρα 1,2,3,12, όπου τονίζεται ότι για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης απαιτείται ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του ατόμου, και μάλιστα μετά από πλήρη και ουσιαστική ενημέρωσή του. Δική του δηλαδή η απόφαση για την διάθεση του σώματός του και της ζωής του! Αυτό επιβεβαιώνει και πολύ πρόσφατος νόμος, ο 4512/18, άρθρο 338, που ορίζει πως «Οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 (Α΄287) είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες» (αλλά πιθανόν και ποινικές και αστικές τέτοιες).

ΕΠΕΙΔΗ τέτοιες συμπεριφορές από πλευράς εργοδοτών είναι τόσο ποινικώς ( π.χ. απάτη-απειλή) όσο και αστικώς ελέγξιμες (π.χ. προσβολή προσωπικότητας)

ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει του Άρθρου 1 του Καταστατικού σας, πρωταρχικός σκοπός της Οργανώσεώς σας είναι: Η συναίνεση όλων των μισθωτών εργατών και υπαλλήλων της χώρας σε αυτόνομη κοινωνική δύναμη με σκοπό τη συλλογική ενάσκηση συνταγματικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα:

Α/ των συνδικαλιστικών ελευθεριών

Β/ της ελευθερίας της συνάθροισης

Γ/ του δικαιώματος αναφοράς στις αρχές

Δ /της ελεύθερης διάδοσης των ιδεών και στοχασμών,

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Καταστατικού Σας οφείλετε να μεριμνάτε για τη διασφάλιση των βασικών αρχών των διεθνών διακηρύξεων που αναφέρονται στα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα όλων των λαών όπως, μεταξύ άλλων, η Κοινωνική Χάρτα των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου της ΕΟΚ του 1989 και η Παγκόσμια Διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 1948

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Καταστατικού σας, «Η ΓΣΕΕ και οι οργανώσεις μέλη της παίρνουν αποφάσεις μέσα στα όρια του καταστατικού με απόλυτη ανεξαρτησία απέναντι στους εργοδότες τις κυβερνήσεις τα πολιτικά κόμματα οι άλλες συνδικαλιστικές επιρροές»,

κλείνοντας την επιστολή μας αυτή ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να ενημερώσετε ΠΑΡΑΥΤΑ όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται υπό την προστασία σας για τα δικαιώματά τους και να τους συμπαρασταθείτε για την εκ μέρους τους άσκησή τους, καθώς επίσης και τους εργοδότες για τις συνέπειες που θα έχουν (αστικές ή και ποινικές) εάν συνεχίσουν την πολιτική του εκφοβισμού των εργαζομένων υπό το κράτος της απάτης και των απειλών είτε δια την απόλυσή τους εκ της εργασίας τους, είτε δια την μη επαναπρόσληψή τους σε αυτήν.

Και κάτι τελευταίο, πολύ σημαντικό, που το αφήσαμε για το τέλος της επιστολής: σχετικά με το επιχείρημα ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί οτιδήποτε, και ας μην επιτρέπεται νομικά, ώστε να προφυλαχθεί ο πληθυσμός, θα παραπέμψουμε μόνον σε μία διάταξη της ΕΣΔΑ για να δούμε ότι τα πάντα έχουν προβλεφθεί:

ΕΣΔΑ, άρθρο 5 παρ.1 εδ.ε: « Εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων να μεταδώσωσι μεταδοτικήν ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου». Αυτά τα άτομα ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ στερούνται προσωρινά την ελευθερία τους σε συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να αποθεραπευθούν, εάν καταστεί δυνατόν, και να μην υπάρξει διασπορά στον γενικό πληθυσμό. Δεν φυλακίζεις ένα ολόκληρο πληθυσμό σταματώντας τη ζωή!

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Εμείς θα παρακολουθήσουμε από κοντά την εξέλιξη του εγκλήματος αυτού και ελπίζουμε ότι θα πάρετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η οξεία κοινωνική αντιπαράθεση.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

ΑΘΗΝΑ, 07 Μαρτίου 2021

Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ:

  1. Αναλυτικό πίνακα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως αυτά καταγράφονται στο εγχώριο και διεθνές δίκαιο.

  2. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ένωσής μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.