ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΗΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ

ΠΡΟΣ

την ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα

Κύριοι,

Σε συνέχεια της οικονομικής εξαθλίωσης των εργαζομένων, που συντελείται από τον Μάη του 2010 με όλα τα δεινά που προέκυψαν από την επιβολή της πολιτικής των μνημονίων και που είναι σε όλους γνωστά, ήρθε και η «πανδημία του COVID-19» για να σαρώσει ότι απέμεινε όχι μόνον από την οικονομική ζωή, αλλά και από τα ανθρώπινα δικαιώματα συνολικά.

Όσον αφορά τον βαθμό επικινδυνότητας του κορωνοϊού, από ιατρικής πλευράς έχουν εκφραστεί κορυφαίοι επιστήμονες του διεθνούς ιατρικού χώρου, όπως Bhakdti, Montagnier, Wodarg, Ιωαννίδης, Tarro, Hofman, και πολλοί άλλοι με την επιστημονική άποψη των οποίων συμφωνεί η Ένωσή μας και για τον λόγο αυτόν παραπέμπουμε σε αυτούς.

Όπως πρόσφατα κατήγγειλε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Antonio Gutierres, το ιατρικό πρόβλημα «χρησιμοποιήθηκε από πολλές κυβερνήσεις για να περισταλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Τα ανθρώπινα εκείνα δικαιώματα που και εσείς επικαλείστε και προασπίζετε στο Άρθρο 3 του Καταστατικού σας σημειώνοντας χαρακτηριστικά τον «σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Χωρίς σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια ο πλανήτης θα οδηγηθεί εκ νέου σε καθεστώτα απολυταρχίας. Αυτά λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι που βρίσκονται υπό διωγμό παντού στον κόσμο, γιατί αυτός είναι και ο στόχος: δεν θέλουν ανθρώπους αλλά αντικείμενα προς εκμετάλλευση από τους κατά περίπτωση κυρίαρχους.

Έτσι λοιπόν στη συγκυρία αυτή, ως ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, γινόμαστε αποδέκτες καταγγελιών για άσκηση βίας και εκβιασμών προς εργαζομένους κλάδων της εργασίας που βρίσκονται υπό την δική σας εργασιακή προστασία, όπως ξενοδοχείων, εστίασης, κλπ. είτε ότι θα απολυθούν, εάν ήδη εργάζονται, είτε ότι δεν θα προσληφθούν για εργασία εάν δεν αποδεχτούν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους ή ακόμη και τον τακτικό έλεγχό τους μέσω τεστ για τον κορωνοϊό.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν να τους δώσετε Οδηγίες ως προς τα δικαιώματά τους που απορρέουν όχι μόνον από το Σύνταγμα και τους εσωτερικούς νόμους οι οποίοι συνάδουν με το Σύνταγμα, αλλά και με το Διεθνές Δίκαιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκινώντας από την Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και συνεχίζοντας με διεθνείς συμβάσεις, όπως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ-1950), την Οικουμενική Διακήρυξη για την Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της UNESCO/1950, την Διεθνή Σύμβαση για την Βιοηθική OVIEDO/1998 και σωρεία άλλων διεθνών συμβάσεων, που άλλωστε έχουν ΚΑΙ υπερνομοθετική ισχύ, καθώς και του Ελληνικού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Κ.Ι.Δ.), ν.3418/2005, άρθρα 1,2,3,12, όπου τονίζεται ότι για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης απαιτείται ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του ατόμου, και μάλιστα μετά από πλήρη και ουσιαστική ενημέρωσή του. Δική του δηλαδή η απόφαση για την διάθεση του σώματός του και της ζωής του! Αυτό επιβεβαιώνει και πολύ πρόσφατος νόμος, ο 4512/18, άρθρο 338, που ορίζει πως «Οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 (Α΄287) είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες» (αλλά πιθανόν και ποινικές και αστικές τέτοιες).

ΕΠΕΙΔΗ το απόλυτο αυτό δικαίωμα του ανθρώπου, και του εργαζομένου, να αποφασίζει τι θα εισαγάγει μέσα στο σώμα του επιβεβαίωσε άλλωστε και πρόσφατα το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την απόφαση 2361 (Φεβρουάριος 2021), όπου καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση ώστε να εξασφαλίσουν: 1) «ότι οι πολίτες είναι πλήρως ενημερωμένοι για το ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι κανένας δεν μπορεί να δέχεται κοινωνικές, πολιτικές ή άλλες πιέσεις για να εμβολιαστεί αν δεν το επιθυμεί» (7.3.1)· 2) κανείς δεν θα υποστεί διακρίσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί, είτε εξαιτίας της κατάστασης υγείας του είτε επειδή δεν το επιθυμεί» (7.3.2)· και 3) τυχόν χρήση πιστοποιητικών εμβολιασμού μπορεί να υπάρξει μόνο για τον σκοπό της επιτήρησης της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και για την καταγραφή των παρενεργειών» (7.5.2)

ΕΠΕΙΔΗ τέτοιες συμπεριφορές από πλευράς εργοδοτών είναι και ποινικώς ( π.χ. απάτη-απειλή), αλλά και αστικώς ελέγξιμες (π.χ. προσβολή προσωπικότητας)

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει του άρθρου 1 του Καταστατικού σας, πρωταρχικός σκοπός τής Οργανώσεώς σας είναι

α) Η βελτίωση, ο εκδημοκρατισμός, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της λειτουργίας της κρατικής μηχανής και της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος του λαού και του τόπου. 

β) Η σφυρηλάτηση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της και ο συντονισμός της δράσης τους για την διασφάλιση, την προστασία και την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και γενικότερων συμφερόντων των εργαζομένων στο Δημόσιο και την υπεράσπισή τους απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία της εξουσίας.

στ) Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της προσωπικής και πολιτικής ελευθερίας και ασφάλειας. Η προάσπιση της ελευθερίας της σκέψης, του λόγου και της δράσης και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, καθώς επίσης η προστασία των ατομικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων,

κλείνοντας την επιστολή μας αυτή ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να ενημερώσετε ΠΑΡΑΥΤΑ όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται υπό την προστασία σας για τα δικαιώματά τους και να τους συμπαρασταθείτε για την εκ μέρους τους άσκησή τους, καθώς επίσης και τους εργοδότες για τις συνέπειες που θα έχουν (αστικές ή και ποινικές) εάν συνεχίσουν την πολιτική του εκφοβισμού των εργαζομένων υπό το κράτος της απάτης και των απειλών είτε δια την απόλυσή τους εκ της εργασίας τους, είτε δια την  μη  επαναπρόσληψή τους σε αυτήν.

Και κάτι τελευταίο, πολύ σημαντικό, που το αφήσαμε για το τέλος της επιστολής: σχετικά με το επιχείρημα ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί οτιδήποτε, και ας μην επιτρέπεται νομικά, ώστε να προφυλαχθεί ο πληθυσμός, θα παραπέμψουμε μόνον σε μία διάταξη της ΕΣΔΑ για να δούμε ότι τα πάντα έχουν προβλεφθεί:

ΕΣΔΑ, άρθρο 5 παρ.1 εδ.ε: « Εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων να μεταδώσωσι μεταδοτικήν ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου». Αυτά τα άτομα ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ στερούνται προσωρινά την ελευθερία τους σε συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να αποθεραπευθούν, εάν καταστεί δυνατόν, και να μην υπάρξει διασπορά στον γενικό πληθυσμό. Δεν φυλακίζεις ένα ολόκληρο πληθυσμό σταματώντας τη ζωή!

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Εμείς θα παρακολουθήσουμε από κοντά την εξέλιξη του εγκλήματος αυτού και ελπίζουμε ότι θα πάρετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η οξεία κοινωνική αντιπαράθεση.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

ΑΘΗΝΑ, 07 Μαρτίου 2021

Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ:

  1. Αναλυτικό πίνακα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως αυτά καταγράφονται στο εγχώριο και διεθνές δίκαιο.

  2. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ένωσής μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *