Αλληλεγγύη στην Ελευθερία των συμπολιτών μας άνω των 60 ετών: Πως μπορείς να βοηθήσεις

Με την ανακοίνωση της ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΥΑ για το πρόστιμο των 100€ σε όσους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, που θα τεθεί υπό πολλές νομικές εξελίξεις από τους δικηγόρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε ως ομάδες World Freedom Alliance Greece, Έλληνες Επιστήμονες για την Υγεία και την Ελευθερία και Greek Medical Freedom Alliance, δίνουμε αρχικά στη δημοσιότητα μια γραπτή αναφορά για τα προσωπικά δεδομένα με ερωτήματα προς τις Εισαγγελίες όλης της χώρας που όλοι μπορούμε να καταθέσουμε.

Στον αρμόδιο Εισαγγελέα……………….
ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του……………………….κάτοικο…………………………………………………………
Κατά
Κάθε ατόμου, που ενέχεται ως φυσικός ή ηθικός αυτουργός ή άμεσος ή φυσικός
αυτουργός στην τέλεση αξιόποινων πράξεων που περιγράφονται στην διάταξη
του άρθρου24ν.4865/2021 με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ
μηνιαίως στους άνω των 60 ετών.
Απαγορεύεται η κατάρτιση προφίλ που οδηγεί σε διακρίσεις σε βάρος φυσικών προσώπων βάσει ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο52παρ.3ν.4624/2019).

Ημερομηνια……………………..
Κύριε Εισαγγελέα,
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24ν.4865/2021 η ΑΑΔΕ θα εκδίδει και θα
βεβαιώνει σε μηνιαία βάση πρόστιμα ύψους 100 ευρώ σε όσους δεν έχουν
εμβολιαστεί έως τις 16 κάθε μήνα μετά την παραλαβή του σχετικού καταλόγου
υπόχρεων εμβολιασμού από τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την
ΗΔΙΚΑ….”
Λαμβανομένου υπόψη ότι: 1)τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ανήκουν στα
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 9
του Γ.Κ.Π.Δ. κατ’αρχήν απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο στις εξαιρετικές
περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο αυτό. 2)Απαγορεύεται η κατάρτιση
προφίλ που οδηγεί σε διακρίσεις σε βάρος φυσικών προσώπων βάσει ειδικών
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 52 παρ. 3 ν.
4624/2019).3)Η Αρχή του περιορισμού του σκοπού,η οποία συγκαταλέγεται στις
θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία δεδομένων,
επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων να καθορίζεται προτού
ξεκινήσει η επεξεργασία, κάθε δε νέος σκοπός επεξεργασίας δεδομένων, ο
οποίος είναι ασύμβατος με τον αρχικό να έχει τη δική του νομική βάση, καθώς
δεν δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα δεδομένα αποκτήθηκαν αρχικά ή
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για άλλο νόμιμο σκοπό (άρθρο5παρ.1στβ’Γ.Κ.Π.Δ)
και4) Είναι αναγκαία η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου εφόσον η επεξεργασία
δεδομένων γίνεται για λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που παράγουν
έννομα αποτελέσματα ή αφορά συστηματική παρακολούθηση ή τα προσωπικά
δεδομένα είναι ευαίσθητα ή η επεξεργασία αφορά αντιστοίχιση ή συνδυασμό
συνόλων δεδομένων (άρθρο35Γ.Κ.Π.Δ).

Παρακαλώ να ενεργήσετε άμεσα ώστε να διερευνήσετε έαν υπάρχουν ποινικές
ευθύνες όσων εμπλέκονται στην διαδικασία με την οποία θα καταρτιστεί αυτός ο
κατάλογος, ο οποίος μάλιστα θα πρέπει κάθε μήνα να επικαιροποιείται και
ειδικότερα εάν παραβιάζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
(Γ.Κ.Δ.Δ.) από τα άτομα που εμπλέκονται στην συλλογή και επεξεργασία των
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
……………………………………………
Ζητώ επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσας.
Μετιμή
……………………

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΩ-ΤΩΝ-60-ΕΤΩΝ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Ενθαρρύνουμε όλους του πολίτες της χώρας μας, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι, να καταθέσουν αυτή την αναφορά στην Εισαγγελία της περιοχής τους για την κατάφωρη παραβίαση των νόμων περί προσωπικών δεδομένων, αλλά και για την στέρηση της ελεύθερης επιλογής για οποιαδήποτε ιατρική πράξη.

Δεν αναμένουμε κάποια σπουδαία δικαστική εξέλιξη μόνο από αυτή την πράξη, αλλά το άμεσο αρχικό μπλοκάρισμα των Εισαγγελιών με χιλιάδες τέτοιες αναφορές σε όλες τις Εισαγγελίες της χώρας, έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει ασφυκτική πίεση στην κυβέρνηση.

Δείξε την αλληλεγγύη σου στην ελευθερία των συμπολιτών μας άνω των 60 ετών, καταθέτοντας αυτή την αναφορά στην Εισαγγελία της περιοχής σου με παράβολο μόλις 3 ευρώ!

Παρακαλούμε κοινοποιήστε παντού!

Για την Ελευθερία ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

ΠΗΓΗ: www.eyewideopen.org