ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΔΗΒ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Κo Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Προς: Τον Iατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΔΗΒ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Κ
o Δ. ΚΟΥΒΕΛΑ

Η Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής συστάθηκε τον Μάρτιο του 2021 προκειμένου να συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο μέσω επιστημονικών ερευνών, εκθέσεων και παρεμβάσεων για τα κρίσιμα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της βιοηθικής. Η ανάγκη αυτή έχει αναδειχθεί από την ίδια την κοινωνία και την ανησυχία των πολιτών για τις απειλές άρσης της συναίνεσης σε ιατρική πράξη (απειλές που έχουν ήδη υλοποιηθεί στην περίπτωση των υποχρεωτικών αυτοδιαγνωστικών τεστ και του «Διαβατηρίου Ανοσίας»), καθώς και για την επαπειλούμενη επιβολή υποχρεωτικών εμβολιασμών, η οποία είναι δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης και εφαρμόζεται πιλοτικά στον κλάδο των υγειονομικών για να εφαρμοστεί εν συνεχεία σε ολόκληρη την κοινωνία.

Η εφαρμογή ενός νέου εμβολίου με καινούργια τεχνολογία σε τόσο μεγάλη κλίμακα θα όφειλε να έχει προκαλέσει τον σκεπτικισμό κάθε εχέφρονος ανθρώπου και ιδιαίτερα επιστήμονα. Όλοι οι γιατροί γνωρίζουμε φάρμακα και εμβόλια που εγκρίθηκαν, κυκλοφόρησαν και αποσύρθηκαν είτε ως αναποτελεσματικά είτε ως επικίνδυνα. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ένα φάρμακο ή εμβόλιο σε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα. Αντί αυτή η εμπειρία να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω τα εμβόλια με φειδώ, σαν ένα όπλο εκεί που έπρεπε, τα βαφτίσαμε, μετά από τους πολιτικούς και οι γιατροί, «πανάκεια». Η «τεκμηρίωση» ωφέλειας είναι αστεία σε σύγκριση με το ρίσκο αυτής της γενετικής-ανοσολογικής παρέμβασης που επιβάλλεται στο σύνολο του πληθυσμού και στο οικοσύστημα. Δεν νομίζετε ότι είναι τρομακτική ευθύνη; Ποια μέτρα παίρνονται για να διαπιστωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα προβλήματα και παρενέργειες;

Ποια φαρμακοεπαγρύπνηση γίνεται; Ενδιαφέρθηκαν οι Ιατρικοί Σύλλογοι να ενημερώσουν τουλάχιστον τα μέλη τους τί είναι αυτή και πως γίνεται; Οι παιδίατροι και οι κτηνίατροι που κάνουν εμβόλια γνωρίζουν – και το κάνουν υποχρεωτικά – να επικολλούν στα βιβλιάρια την ετικέτα που αναγράφει το όνομα του σκευάσματος, την παρτίδα και την ημερομηνία λήξης. Δεν ξέρουμε κανένα κέντρο εμβολιασμού που να έδινε αυτά τα στοιχεία στους εμβολιαζόμενους. Τα στοιχεία αυτά όμως είναι αναγκαία για να συμπληρωθεί κάρτα φαρμακοεπαγρύπνησης ώστε, αν προκύψει οποιαδήποτε παρενέργεια, να δηλωθεί. Άρα, με αυτή την παράλειψη μπορούμε να πούμε ότι έμπαιναν δυσκολίες στη δήλωση και καταγραφή σοβαρών παρενεργειών. Δεν ειπώθηκε ποτέ από τους ειδικούς δημόσια ποιες παρενέργειες δηλώνονται και πώς ενώ για κάθε σοβαρή παρενέργεια που έπαιρνε δημοσιότητα έσπευδαν να δηλώσουν την επιστημονική τους άποψη για μη συσχέτιση, επενδεδυμένη με το κύρος του ακαταδίωκτου. Αναγκάστηκε σε παραίτηση για το θέμα αυτό ο κ. Βλαχογιαννόπουλος και κανένας Ιατρικός σύλλογος δεν εξέφρασε το παραμικρό ενδιαφέρον για το θέμα, σαν να επρόκειτο για προσωπικό ζήτημα και όχι για ζήτημα που αφορούσε την κοινωνία. Ποιά είναι η θέση σας ως Ιατρικού Συλλόγου για τα προαναφερθέντα ζητήματα;

Για ενημέρωση σχετικά με το ποια περιστατικά χρήζουν καταγραφής και δήλωσης, σας παραθέτουμε την παραπομπή στον σύνδεσμο του VAERS https://vaers.hhs.gov/faq.html, καθώς και από το Εudravigilance https://www.adrreports.eu/en/covid19_message.html, τα “COVID-19 important messages: Important information to consider before looking at ADR reports for the COVID-19 vaccines”.

Στα παραπάνω είναι σαφές ότι καταγράφεται και δηλώνεται ως παρενέργεια (ADR) κάθε σοβαρό σύμβαμα μετά τον εμβολιασμό που οδηγεί σε νοσηλεία, αναπηρία, θάνατο καθώς και σοβαρή νόσηση από τον SarsCov-2 . Η αξιολόγηση, για το αν οι αναφερόμενες παρενέργειες σχετίζονται αιτιολογικά με το εμβόλιο είναι αντικείμενο διεξοδικής έρευνας που γίνεται στη βάση δεδομένων όπου συγκεντρώνονται τα στοιχεία.

Βάσει των προαναφερομένων, η άποψη του κ. Κούβελα για καταγραφή κάθε θανάτου και σοβαρού, επικίνδυνου για την ζωή συμβάματος μετά από εμβολιασμό σαν ύποπτη παρενέργεια του εμβολίου η οποία οφείλει να καταγραφεί στο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης είναι μέσα στους κανόνες που ορίζει το VAERS και το Eudravigilance. Εσείς καθώς και η Καρδιολογική Εταιρεία που γνωμοδότησε, αγνοείτε το ποιοι είναι οι κανόνες καταγραφής στο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, και αυτό είναι απόδειξη για το τί είδους φαρμακοεπαγρύπνηση γίνεται στη χώρα μας.

Εάν είχατε παρακολουθήσει τη διαδικασία αιτιολογικού συσχετισμού των εμβολίων με τις διάφορες σοβαρές παρενέργειες, όπως θρομβώσεις, μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες, σύνδρομο τριχοειδικής διαφυγής, κτλ. Θα είχατε αντιληφθεί ότι αυτές χαρακτηρίστηκαν ως αιτιολογικά σχετιζόμενες με το εμβόλιο ύστερ’ από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο εθεωρείτο ότι απλώς σχετίζονται κατά μη αποσαφηνισμένο τρόπο. Όταν συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία που χρειάζονταν, χαρακτηρίστηκε ο συσχετισμός αιτιολογικός και απαιτήθηκε από τις κατασκευάστριες εταιρείες να τα προσθέσουν στο φύλλο που συνοδεύει το εμβόλιο σαν παρενέργειες. Αν σήμερα κάνετε μία αναζήτηση στον παρακάτω σύνδεσμο, θα βρείτε πολλές επιπλέον δηλωμένες παρενέργειες στο στάδιο που εξετάζεται ακόμα ο αιτιολογικός τους συσχετισμός με τα εμβόλια: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#safety-updates-section

Συνεπώς, ο ισχυρισμός της Καρδιολογικής Εταιρείας ότι δεν ισχύει αυτό που είπε ο κ. Κούβελας επειδή δεν γράφεται ως παρενέργεια στο SPC δεν έχει έρεισμα, διότι αυτό έπεται, εφόσον το φύλο αναθεωρείται ανάλογα με τα αποτελέσματα της φαρμακοεπαγρύπνησης – όπως προαναφέρθηκε για τις θρομβώσεις, μυοκαρδίτιδες κτλ. που προστέθηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο.

Η διαδικασία αυτή έχει εκτεθεί δημοσίως πολλές φορές από τον κ. Κούβελα, ο οποίος λόγω ειδικότητας είναι ο πλέον αρμόδιος, και δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει κατανοητή από κάποιον που έχει σχέση με την ιατρική, αρκεί να μην τον τυφλώνει η προκατάληψη. Ενόψει αυτών, θα μπορούσε να αναστραφεί το κατηγορητήριο και να επιρριφθεί στον Ιατρικό Σύλλογο αμέλεια και παράκαμψη ουσιωδών διαδικασιών η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία αναρίθμητων ανθρώπων.

Και σε κάθε περίπτωση οι διώξεις για έκφραση άποψης και μάλιστα από επιστημονικά όργανα προαναγγέλλουν δυσοίωνες εποχές.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥΣ.

Αθήνα 30-8-2021

29 σκέψεις σχετικά με το “ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΔΗΒ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Κo Δ. ΚΟΥΒΕΛΑ”

 1. Συγχαρητηρια! Συντασσεστε με μια φωνή η οποία τιμά την ιατρική επιστημονική κοινότητα στη χώρα και η οποία αποτελεί “θείο δώρο” στην έγκριτη ενημέρωση. Γιατί θέλουν να τη φιμώσουν και μέχρι που μπορούν να φτάσουν; Η Ένωσή σας πρέπει να προσπαθησει να σταματήσει την υποχρεωτικοτητα σε ιατρικές πράξεις. Η αρχή έγινε με τους υγειονομικους αλλά θα προχωρήσουν σε όλους. Ξέρουμε ότι δεν είναι θέμα “υγείας”. Αν ήταν, θα είχαν στηρίξει ήδη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

 2. Μπράβο και στο κο Δ. Κούβελα και σε όλους του γιατρους που τολμούν και λένε την αλήθεια. Κάτω η παγκοσμιοποίηση και τα κακόβουλα σχέδια των κυβερνώντων.

 3. Διάβασα με οργή πως τελικά ο κ. Κουβελας εκδιώχθηκε από τη θέση του διευθυντή μονάδας φαρμακολογίας, μια μονάδα που προσπαθούσε να δημιουργήσει μόνος μου εδώ και 20 χρόνια. Πιστεύω πως τα λόγια στήριξης πρέπει να γίνουν έργα. Σας παρακαλούμε σώστε ότι απέμεινε.

 4. Evgnomono kai efharisto afton ton epistimona kai anthropo pou me risko ti thessi tou kai ergassia bgeni kai ipodtirizi tin alithia gia olous emas sinharitiria gia to tharos kai ti dinami tou na antistrkete se oles aftes tis proklissis.Iste spoudeos kai sas efharistoume.

 5. Βρέθηκε ένας άνθρωπος με @@… και τολμά να μη κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του , που είναι γνώστης του αντικειμένου και δάσκαλος ταυτόχρονα καθώς μεταφέρει την γνώση αυτή με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή σε κάθε άνθρωπο και όλοι οι απίθανοι βολεμενοι ή… προσεχώς βολεμενοι να κάνουν όχι κριτική αλλά επίθεση αγνοίας ,κρυμμένοι πίσω από το ..ακαταδιωκτο με απύθμενο θράσος!!
  Αιδώς Αργείοι!!
  Συγχαρητήρια στον κύριο Κούβελα για όλα όσα κάνει!
  Η οικογένεια του ,οι φίλοι του, και ιδιαίτερα οι φοιτητές του είναι πολύ τυχεροί που έχουν ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα τους!! Ιδιαίτερα οι φοιτητές του να παραδειγματιστουν από τη στάση του !!

 6. Τελείωσα την ιατρική σχολή το 1997.Μέχρι τότε ίσχυε η λογική του expert opinion ,δηλ. η γνώμη του ειδικού και είχε σημασία η προσωπική εμπειρία του κάθε ιατρού.Αμέσως μετά μπήκαμε -παγκοσμίως-στη λογική της evidence based medicine (EBM).Τώρα στην covid 19 εποχή γυρίσαμε στην προηγούμενη κατάσταση.Η ΕΓΕ και ΕΠΕ γυναικολόγοι και παιδίατροι της χώρας με ποιές διπλά τυφλές ελεγχόμενες μελέτες συστήνουν τον εμβολιασμό εγκύων από το πρώτο κιόλας τρίμηνο και παιδιών ; Expert opinion ή concesus experts χωρίς μελέτες και εννοείται χωρίς φαρμακοεπαγρύπνηση.

 7. Συγχαρητήρια στον κ. Κούβελα. Είναι ο πλέον αρμόδιος να μιλήσει σχετικά με τα θέματα του εμβολίου και ένας πραγματικός επιστήμονας που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνίας για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Συγχαρητήρια και στην ΔΕΥΔΗΒ για το μεγάλο και σπουδαίο έργο της.

 8. Συγχαρητήρια στην ΔΕΥΔΗΒ, οι ιατρικοί Σύλλογοι δεν εκφράζουν όλους τους επιστήμονες και λειτουργούν αυθαίρετα κατευθυνόμενοι από τους “χρηματοδότες” τους.

 9. Είμαστε δίπλα στον εξαίρετο κ. Δ.Κούβελα και σε όλους τους επιστήμονες, γιατρούς και υγ/κούς που διώκονται μ’ αυτόν τον ανήθικο τρόπο!

 10. ειναι φανερο εδω και καιρο οτι ο κ. Κουβελας υφισταται επιθεση αποδομησης της επιστημονικης του αξιας. Η εισαγγελικη παρεμβαση συνιστα προσβολη στην προσωπικοτητα του αξιολογου γιατρου και ανθρωπου και καταντια για οσους τη μεθοδευσαν. Εμεις οι απλοι πολιτες ειμαστε ευγνωμονες στον κ. Κουβελα που το δυσκολο αυτο διαστημα μας ενημερωνει ακουραστα , περα και εξω απο εντεταλμενες και καθοδηγουμενες αποψεις. Η στηριξη σας του αξιζει και σας συγχαιρω για την πρωτοβουλια σας.

 11. Συγχαρητήρια για την επιστολή και την έμπρακτη υποστήριξη στον κύριο Κούβελα, στον οποίο εμείς ως πολίτες χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το θάρρος του και το ήθος του

 12. Οι απειλές τους όμως υλοποιούνται … διώκουν τους συναδέλφους μας που εκφράζουν την επιστημονική άποψη τους.Οι συνάδελφοι Παιδίατροι και Γυναικολόγοι χρόνια τώρα γνωρίζουμε πόσο φειδωλοί είναι με τα φάρμακα και τα εμβόλια πως ξαφνικά και τόσο εύκολα λένε ναι στο εμβόλιο αυτό ….. Γιατί Γιατί όλο αυτό….Τι μπορούμε να κάνουμε να στηρίξουμε και να υλοποιήσουμε αυτό που λέει ο ειδικός κύριος Κούβελας.

  1. Ο καθένας μας πρέπει να κάνει πράξη εκείνο που κρίνει σωστό.Τα “θεσμικά επιστημονικά όργανα ” (όχι μόνο τα εγχώρια) ,όπως καθημερινά διαπιστώνουμε έχουν αλωθεί από ανθρώπους που έχουν γίνει υποχείριοι οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων και έχουν γίνει πλήρως αναξιόπιστοι.Τόλμησαν ακόμα και να αμφισβητήσουν την υπεροχή της φυσικής ανοσίας έναντι της τεχνητής .Την ύβρη όμως ακολουθεί η Νέμεση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *