Με τη “Συνθήκη για την πανδημία”, ο ΠΟΥ γίνεται η παγκόσμια κυβέρνηση

Η “πανδημία covid” κατέστη δυνατή μόνο χάρη στην αλλαγή του ορισμού το 2008. Μέχρι τότε, απαιτούνταν ένας “τεράστιος αριθμός θανάτων και ασθενειών” ΚΑΙ ένας νέος και διακριτός υπότυπος του ιού. Το 2008, ο ΠΟΥ χαλάρωσε τον ορισμό της “πανδημίας γρίπης” για να αφαιρέσει αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Η νέα συνθήκη διευκολύνει ακόμη περισσότερο την κήρυξη πανδημίας, δημιουργώντας μάλιστα νέα κίνητρα για την εξαγγελία αυτής. Στη συνέχεια δίνεται στον ΠΟΥ σχεδόν απεριόριστη εξουσία.

Οι προτεινόμενες ρήτρες δημιουργούν κίνητρα για την αναφορά “πανδημιών” και τιμωρούν τις χώρες για μη συμμόρφωση. Οι πρώτες δημόσιες ακροάσεις σχετικά με την προτεινόμενη “Συνθήκη για την πανδημία” ολοκληρώθηκαν, ενώ ο επόμενος γύρος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου.

Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης αδιαφορούν σε μεγάλο βαθμό για το τι συμβαίνει γύρω από ένα τόσο σημαντικό γεγονός, προτιμώντας να διαδίδουν “πορνογραφία πολέμου” και προπαγάνδα. Σύμφωνα με την αφήγηση τους Διαβάστε περισσότερα “Με τη “Συνθήκη για την πανδημία”, ο ΠΟΥ γίνεται η παγκόσμια κυβέρνηση”