Προτάσεις για μελέτη.

Φ. Τερζάκης & Α. Πολιτάκη [επιμ.], Υγειονομική πειθάρχηση: το ολοκληρωτικό πρόσωπο της δημοκρατίας (Ισηγορία: Αθήνα 2022).


Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Από την πανδημία στην κλιματική αλλαγή (Αλφειός: Αθήνα 2022


Johann Chapoutot, Ελεύθερος να υπακούς: το μάνατζμεντ από τον ναζισμό μέχρι σήμερα, μετ. Γιάννης Σιδέρης (Άγρα: Αθήνα 2021)


Ανωνύμου, Μανιφέστο Συνωμοσίας. Μετάφραση: Μανώλης Ξανθός.
(Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων : Αθήνα 2022)


Ivan Illich, D. Armstrong, Nike Ayo, S. Samerski & Carlo Carduff, Θαυμαστή νέα υγεία. Πέντε κείμενα για τη σύγχρονη έννοια της υγείας (Διάκενο: Αθήνα 2021)


Wu Min, Συνωμοσιολογία και κοινωνική πάλη, μετ. Τηλέμαχος Δουφεξής-Αντωνόπουλος (Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων: Αθήνα 2021)


Χρήστος Φιλιππίδης, «Είμαστε σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό»: πανδημία, βιοπολιτική και αντιεξέγερση, Επίμετρο: Θανάσης Λάγιος-Βάσια Λέκκα (futura: Αθήνα 2020)


Φώτης Τερζάκης, Ιατρική / Πολιτική: μια ανθρωπολογική φιλοσοφική ματιά στις αντιμαχόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον σύγχρονο κόσμο (Αλήστου Μνήμης: Αθήνα 2021).


Νίκος Τζ. Σέργης, Ο πολιτικός ανθρωπισμός σε κίνδυνο. Η διαχείριση μιας επιδημίας (Ισνάφι: Ιωάννινα 2021).


Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Τρομοκρατία και πανδημία. Υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις στον πόλεμο κατά του αόρατου εχθρού (Αλφειός: Αθήνα 2021)


 Dr. Sucharit Bhakdi & Dr. Karina Reiss, Corona unmasked: New Facts and Figures ( Goldegg Verlag GmbH: Βερολίνο και Βιέννη 2021)


Γιώργος Κόκκινος, «Άξια» και «ανάξια» ζωή. Ευγονισμός, εκφυλισμός, βιοπολιτική: ο γιατρός στον ρόλο του κοινωνικού θεραπευτή και του εθνικού αναμορφωτή (Ταξιδευτής: Αθήνα 2021)


Joel Kotkin, The Coming of Neo-Feudalism: A Warning to the Global Middle Class (Encounter Books: Νέα Υόρκη 2020)


Πέτρος Αργυρίου, Χωρίς ανάσα. Τα χρονικά του μεγάλου φόβου (ETRA: Αθήνα 2020)


David Cayley, Πανδημικές αποκαλύψεις, μετ. Τ. Θεοφιλογιαννάκος,
Γ. Πινακούλας, Βασ. Τζούνης, εισαγωγή: Φώτης Τερζάκης (Αλήστου Μνήμης: Αθήνα 2021)


Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα
Ο κόσμος μετά τον Covid-19
Κοντιάδης Ξενοφών Ι.
(Καστανιώτης):Αθήνα 2020


Giulio Tarro, Covid  O ιός του φόβου, μετ. Λένα Ιωαννίδη, επιμ. Ανδρέας Γιαννουλόπουλος (24 Γράμματα: Αθήνα 2020).


Giorgio Agamben, Πού βρισκόμαστε; μετ. Παναγιώτης Καλαμαράς,
Τάσος Θεοφιλογιαννάκος, επιμ. Γιώργος Πινακούλας (Αλήστου Μνήμης: Αθήνα 2020)


Peter C. Gøtzsche, Φονικά φάρμακα και οργανωμένο έγκλημα. Πώς οι μεγάλες εταιρείες φαρμάκων έχουν διαβρώσει την υγεία, πρόλ. Richard Smith, Drummond Rennie, μετ. Σωτηρία Ευθυμίου, επιμ. Χρήστος Πανοτόπουλος (Levantes: Αθήνα 2015 [2013]).


M. Lock, J. Comarroff, A. Kleinmann, N. Scheper-Hughes, M. Taussig, κ.ά., Βιοκοινωνικότητες. Θεωρήσεις στην ανθρωπολογία της υγείας, μετ. Μιχάλης Λαλιώτης, επιμ. Αθηνά Αθανασίου (Νήσος: Αθήνα 2011).Ivan
Illich, Ιατρική νέμεση. Η απαλλοτρίωση της υγείας, μετ. Βασίλης Τομανάς (Νησίδες: Σκόπελος 2010 [1975]).Dr. Gerhardt Buchwald, Εμβολιασμοί: μια επιχείρηση βασισμένη στον φόβο, μετ. Στουραΐτης Γεράσιμος, επμ. Θεανώ Ρεντζή (Βιβλιοθήκη του Ρόδου: Αθήνα 2003)