Αναφορά σε Δήμους, ή Ν.Π.Δ.Δ. είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου, είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, Η Ν.Π.Δ.Δ. ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.
ΔΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ RAPID TEST ….
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΕΤΟΥΜΕ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ Διαβάστε περισσότερα “Αναφορά σε Δήμους, ή Ν.Π.Δ.Δ. είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου, είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι”

ΑΙΤΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ –
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ
…………………………………., κατοίκου ________________
…………………………………. ,κατοίκου ______________(ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ …………………………………………………………
Δια της παρούσης αιτήσεώς μας
Λαμβάνοντας υπ’όψιν μας
1/ Τα άρθρα 4,5,10, 16 του ισχύοντος Συντάγματος,
2/ Το άρθρο 25 του Ν.3528/2007
3/ Τον Ν. 3418/2005
4/ Το άρθρο 12 του Ν. 2690/1999
5/ Το Ν.2619/1988
6/ Άρθρο 388 ν.4512/2018
Αιτούμεθα
Να μας κοινοποιήσετε εγγράφως-άμα τη λήψει της παρούσης μας- την απόφασή σας να μην επιτρέψετε την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της 3ης Λυκείου στ…………… μας και μαθ……… Σας , ……………………………… ,αλλά και τη νομική βάση, δυνάμει της οποίας εξαρτήσατε αυτήν εκ της προηγούμενης επιδείξεως τεστ αυτοδιάγνωσης του ιού SARS-COVID 19.
………………………. ,…-04-2021
ΜΕΤΑ
ΤΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΤΙΜΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARSCoV-2

Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ________ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ονοματεπώνυμο γονέα-ων: ________________________________________________________

κατοίκου-ων: ___________________________________________________________________

Ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα επί της-του ανήλικης-ου μαθήτριας-τή της _______

τάξης του σχολείου _______________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο παιδιού: __________________________________________________________

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΑΣ, ΩΣ ΣΥΝΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 1510 ΑΚ. ΤΗΣ/ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΗΣ/ΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ/ΤΗ _________________________________________________________________________,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ Η/Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΑΘΗΤΡΙΑ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ, ούτε τώρα στην παρούσα Διαβάστε περισσότερα “ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ”